Giuseppe Bondi (attribuito)

notizie 1863-1893
RDF