Giarrè Pietro (notizie 1763-1783)

notizie 1763-1783
RDF