arco - bottega sarda (sec. XVI)

arco, (?) 1591 - (?) 1591