Monumento a G. B. Pergolesi

Jesi, 1910/00/00 - 1910/00/00