Teatro Giuseppe Verdi

Fiorenzuola d'Arda, - 1953/10/08 ante