Valperga Luigi Zaccaria (1754/ Post 1822)

1754/ post 1822
RDF