Filatura Biffi (trasformata)

Macherio, 1862 1864 -