Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio

Gorgonzola, 1806 1820 -