urna - bottega dei Malvito (sec. XVI)

urna, 1511 - 1511