Von Sandrart Joachim (1606/ 1688)

1606/ 1688
RDF

dalla rete