Ughi, Ugo (notizie 1923-1953)

notizie 1923-1953
RDF